Archive »
 • Khoj Khabar 2073-02-16
  (2016-05-29 08:53:56)

  By Durga Devkota 6:00 PM

 • Khoj Khabar 2072-11-08
  (2016-02-20 10:43:16)

  Evining News By Durga Devkota

 • Khoj Khabar 2072-11-07 final.mp3
  (2016-02-19 08:01:39)

  Evining News By Durga Devkota

 • Khoj Khabar 2072-11-06
  (2016-02-18 07:58:04)

  News By Durga Devkota

 • Khoj khabar 2072-09-24 final
  (2016-01-08 07:32:35)

  Evining Time : Durga Devkota

 • khoj khabar 2072-09-13 final
  (2015-12-29 00:07:08)

ONLINE DEDICATION DOWNLOAD ARCHIVE
कार्यक्रम तालिका
 • भागवत पुराण05:10 am- 05:30 am
 • आध्यात्मिक जागरण (मानव धर्म)05:30 am- 06:00 am
 • साझा खबर06:00 am- 06:30 am
 • खोजखबर06:30 am- 06:55 am
 • आजको दिन07:00 am- 07:10 am
 • बीबीसी07:15 am- 07:30 am
 • हाम्रो टीकापुर07:30 am- 08:00 am
 • थारुभाषामा खोजखबर08:00 am- 08:15 am
 • हाम्रो शिक्षा पुन प्रसारण08:30 am- 09:00 am
 • खबर संक्षेप10:00 am- 10:05 am
 • खबर संक्षेप12:00 pm- 12:10 pm
 • खबर संक्षेप2:00 pm- 2:05 pm
 • थारुभाषामा खोजखबर4:00 pm- 4:15 pm
 • डोटेलीभाषामा खबर5:00 pm- 5:10 pm
 • हेलो भन्निछीन आमा5:30 pm- 6:00 pm
 • खोजखबर6:00 pm- 6:30 pm
 • साझा खबर7:30 pm- 8:00 pm
 • साझेदारी8:00 pm- 8:30 pm
 • वीवीसी नेपाली सेवा8:45 pm- 9:15 pm
 • खबर संक्षेप9:55 pm- 10:00 pm
मुख्य समाचार