Archive »
 • Khoj Khabar 2073-02-16
  (2016-05-29 08:53:56)

  By Durga Devkota 6:00 PM

 • Khoj Khabar 2072-11-08
  (2016-02-20 10:43:16)

  Evining News By Durga Devkota

 • Khoj Khabar 2072-11-07 final.mp3
  (2016-02-19 08:01:39)

  Evining News By Durga Devkota

 • Khoj Khabar 2072-11-06
  (2016-02-18 07:58:04)

  News By Durga Devkota

 • Khoj khabar 2072-09-24 final
  (2016-01-08 07:32:35)

  Evining Time : Durga Devkota

 • khoj khabar 2072-09-13 final
  (2015-12-29 00:07:08)

ONLINE DEDICATION DOWNLOAD ARCHIVE
कार्यक्रम तालिका
 • शुभारम्भ04:55 am- 05:05 am
 • भागवत पुराण05:05 am- 05:25 am
 • आध्यात्मिक जागरण (आर्य समाज)05:30 am- 06:00 am
 • साझा खबर06:00 am- 06:30 am
 • खोजखबर06:30 am- 06:55 am
 • आजको दिन07:00 am- 07:15 am
 • बीबीसी07:15 am- 07:30 am
 • आजको चर्चा07:30 am- 08:00 am
 • देश परदेश08:20 am- 09:00 am
 • थारुभाषामा समाचार09:00 am- 09:30 am
 • सूचना पाटी09:30 am- 10:00 am
 • अपनेक लाग10:15 am- 10:45 am
 • लोकदोहोरी11:00 am- 12:00 pm
 • मध्यान्ह खबर12:00 pm- 12:15 pm
 • अपनेक् लक1:00 pm- 2:00 pm
 • थारुभाषामा खोजखबर4:00 pm- 4:15 pm
 • सूचना पाटी4:25 pm- 4:45 pm
 • डोटेलीभाषामा खबर5:00 pm- 5:10 pm
 • पानी पुनः प्रसारण5:20 pm- 5:50 pm
 • खोजखबर6:00 pm- 6:30 pm
 • कृषि शिक्षा6:45 pm- 7:00 pm
 • साझा खबर7:45 pm- 8:00 pm
 • वीवीसी नेपाली सेवा8:45 pm- 9:15 pm
 • खबर संक्षेप9:55 pm- 10:00 pm
मुख्य समाचार