• ५ फाल्गुण २०७५ आइतबार/ Sunday 2-17-2019
  • स्टुडियो टाईम : ०३:४९

कार्यक्रम तालिका

Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
आध्यात्मिक जागरण 05:30 am - 05:55 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन आमा 07:30 am - 08:20 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
भन्छिन आमा 1:00 pm - 1:45 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
स्वास्थ्य र सरसफाई गिता चौधरी 6:45 pm - 7:00 pm
साझा बोली 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
लालित्य दीप मगर 8:10 pm - 8:45 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
भन्छिन आमा 9:05 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
आध्यात्मिक जागरण 05:30 am - 05:55 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो कानुन एकिन्द्र तिमिल्सिना 07:30 am - 08:00 am
त्यो दिन (पुनःप्रसारण) दुर्गा देवकोटा 08:20 am - 09:00 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
निशाना रमेश मिसन 1:00 pm - 1:45 pm
साझा बोली (पुनः प्रसारण) 3:00 pm - 3:30 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
पानी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
समानताका स्वरहरु k"0f{ ljs 8:10 pm - 8:45 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बहकिने मनहरु महाविर विश्वकर्मा 9:20 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
आध्यात्मिक जागरण 05:30 am - 05:55 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आजको चर्चा ईश्वर साँउद 07:30 am - 08:00 am
देश परदेश 08:20 am - 09:00 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
अपनेक् लक रमेश मिसन 1:00 pm - 1:45 pm
घर आँगन (सिआइएन) 3:00 pm - 3:30 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
पानी (पुन ः प्रसारण) 5:20 pm - 5:50 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
कृषी शिक्षा आयसा र इन्सा 6:45 pm - 7:00 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
पुराना गीतहरु र प्रोमोहरु 9:15 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
आध्यात्मिक जागरण 05:30 am - 05:55 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो शिक्षा पूर्ण विक 07:30 am - 08:00 am
उद्यम र सहकारी एकिन्द्र तिमिल्सिना 08:20 am - 08:50 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
छोट मिठ रमेश मिसन 1:00 pm - 1:45 pm
हाम्रो शिक्षा पुनः प्रसारण पूर्ण विक 3:00 pm - 3:30 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
हाम्रो कृषि दिल बहादुर र छपि चौधरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
मधुबन अलख निरान्जन 8:10 pm - 8:45 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
पुराना गीतहरु र प्रोमोहरु 9:15 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
आध्यात्मिक जागरण 05:30 am - 05:55 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो टीकापुर दुर्गा देवकोटा 07:30 am - 08:00 am
युवा संचार सि आई एन 08:20 am - 08:50 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
मझेरी रमेश मिसन 1:00 pm - 1:45 pm
हाम्रो टीकापुर पुनः प्रसारण दुर्गा देवकोटा 3:00 pm - 3:30 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
देउडा चौतारी जगत परियार 6:45 pm - 7:15 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
पुराना गीतहरु र प्रोमोहरु 9:15 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विकासको बाटो एन्टेना फाउन्डेशन 08:20 am - 08:50 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
गोचाली चाँदके पार 10:00 am - 10:45 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
संगीत बहस रमेश मिसन 1:00 pm - 1:45 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
साथीसंग मनका कुरा 8:00 pm - 8:45 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
पुराना गीतहरु र प्रोमोहरु 9:15 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm
Program Name Presenter Time
शुभारम्भ 04:55 am - 05:05 am
भागवत पुराण 05:05 am - 05:25 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
खोजखबर 06:30 am - 07:00 am
आजको दिन 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
त्यो बेला दुर्गा देवकोटा 08:00 am - 08:30 am
थारुभाषामा समाचार 09:00 am - 09:30 am
सूचना पाटी 09:30 am - 10:00 am
लोकदोहोरी 11:00 am - 12:00 pm
मध्यान्ह खबर 12:00 pm - 12:15 pm
हाम्रो कृषि (पुन) दिलबहादुर र छपि 1:00 pm - 1:30 pm
तपाईको प्रतिभा दिक्षा 2:00 pm - 2:45 pm
साथीसंग मनका कुरा (पुन) 3:00 pm - 3:45 pm
थारुभाषामा खोजखबर 4:00 pm - 4:20 pm
सूचना पाटी 4:45 pm - 5:00 pm
डोटेलीभाषामा खबर पूर्ण विक 5:00 pm - 5:15 pm
बाल संसार 5:20 pm - 5:40 pm
खोजखबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
वीवीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
पुराना गीतहरु र प्रोमोहरु 9:15 pm - 9:55 pm
खबर संक्षेप 9:55 pm - 10:00 pm